Kungl. Maj:ts Cirkulär (1973:643) till statsmyndigheterna om föreningsverksamhet i myndighets lokaler m.m.

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Cirkulär (1973:643) till statsmyndigheterna om föreningsverksamhet i myndighets lokaler m.m. sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Cirkulär (1973:643) till statsmyndigheterna om föreningsverksamhet i myndighets lokaler m.m. upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1102


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Cirkulär (1973:643) till statsmyndigheterna om föreningsverksamhet i myndighets lokaler m.m. .