Lag (1973:650) om medling mellan samlevande

1 av 5 paragraf (20 %) har ändrats i lag (1973:650) om medling mellan samlevande sedan utfärdandet (t.om. SFS 1979:711). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1973:650) om medling mellan samlevande upphävdes 1998-10-01 genom SFS 1998:322


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


4 §

  Ersättning till medlare betalas av kommunen. Lag (1979:711)