Kungl. Maj:ts cirkulär (1973:667) till samtliga statsmyndigheter om upphandling av statliga byggnads- och anläggningsarbeten till fast pris;

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts cirkulär (1973:667) till samtliga statsmyndigheter om upphandling av statliga byggnads- och anläggningsarbeten till fast pris; sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts cirkulär (1973:667) till samtliga statsmyndigheter om upphandling av statliga byggnads- och anläggningsarbeten till fast pris; upphävdes 1994-01-01 genom SFS 1993:1491


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts cirkulär (1973:667) till samtliga statsmyndigheter om upphandling av statliga byggnads- och anläggningsarbeten till fast pris; .