Kungörelse (1973:698) om försäkran angående frihet från vissa äktenskapshinder

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1973:698) om försäkran angående frihet från vissa äktenskapshinder sedan utfärdandet.

Kungörelse (1973:698) om försäkran angående frihet från vissa äktenskapshinder upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1015


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1973:698) om försäkran angående frihet från vissa äktenskapshinder .