Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:780) om interimsskatt

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1973:780) om interimsskatt sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:1086). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:780) om interimsskatt upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1068


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


3 §

  Interimsskatt skall erläggas till tullmyndighet vid förtullningen av fordonet. Tullagen (1973:670) gäller även i fråga om skatten.

I fråga om interimsskatt äger 5, 6, 8 och 11 §§ vägtrafikskattelagen (1973:601) motsvarande tillämpning. Förordning (1987:1086)

Whoops, looks like something went wrong.