Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:784) om visst undantag från vägtrafikskatt

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1973:784) om visst undantag från vägtrafikskatt sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:784) om visst undantag från vägtrafikskatt upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1068


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts kungörelse (1973:784) om visst undantag från vägtrafikskatt .