Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:796) om rikets indelning i fögderier

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1973:796) om rikets indelning i fögderier sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:796) om rikets indelning i fögderier upphävdes 1991-01-01 genom SFS 1990:1294


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts kungörelse (1973:796) om rikets indelning i fögderier .
Whoops, looks like something went wrong.