Kungörelse (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

5 av 5 paragrafer (100 %) har ändrats i kungörelse (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:293). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


1 §

  Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd fastställer formulär till protokoll som socialnämnden ska föra vid utredning av faderskap. Förordning (2017:293)

2 §

  Innan en påbörjad utredning om faderskap läggs ned skall socialnämnden om möjligt inhämta moderns uppfattning i frågan.
Förordning (1981:758)

3 §

  Innan socialnämnden väcker talan om fastställande av faderskap, bör nämnden rådgöra med en person som är behörig att vara rättshjälpsbiträde enligt rättshjälpslagen (1996:1619). Förordning (2017:293)

4 §

  Har faderskap fastställts genom bekräftelse skall socialnämnden anmäla detta hos Skatteverket.
Förordning (2003:915)

5 §

  Det som sägs i 1-4 §§ om faderskap gäller även föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Förordning (2006:299)