Kungörelse (1973:875) om rikets indelning i polisdistrikt

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1973:875) om rikets indelning i polisdistrikt sedan utfärdandet.

Kungörelse (1973:875) om rikets indelning i polisdistrikt upphävdes 1993-05-01 genom SFS 1993:193


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1973:875) om rikets indelning i polisdistrikt .