Lag (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapskillnader och hemskillnader

1 av 12 paragraf (8 %) har ändrats i lag (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapskillnader och hemskillnader sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:447). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-10-24


12 §

  Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000. Lag (2008:447)