Kungörelse (1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket

4 av 8 paragrafer (50 %) har ändrats i kungörelse (1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2003:916). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket upphävdes 2009-05-01 genom SFS 2009:264


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


2 §

  Har hindersprövning gjorts av Skatteverket eller hos myndighet tillhörande Danmark, Finland, Island eller Norge, får vigsel äga rum enligt vad som i allmänhet gäller för vigsel enligt svensk lag. Förordning (2003:916)

4 §

  Vid hindersprövning enligt 3 § skall den som är folkbokförd i Sverige förete ett utdrag över vad folkbokföringen utvisar rörande hans behörighet att ingå äktenskap. Sådant utdrag behövs dock ej, om dess anskaffande skulle medföra dröjsmål som innebär allvarlig olägenhet för mannen och kvinnan.

I övrigt skall mannen och kvinnan fullgöra vad som enligt lag åligger dem som vill erhålla hindersprövning.

Skatteverket fastställer formulär för utdrag som avses i första stycket. Förordning (2003:196)

7 §

  Har regeringen förordnat att äktenskap ej får ingås i strid mot hinder vigsellandets lag, skall vigselförrättaren tillse, att sådant hinder ej föreligger. Förordning (1977:800)

8 §

  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut angående utfärdande av intyg enligt 6 § får dock inte överklagas. Förordning (1998:1034)