/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:964) med övergångsbestämmelser till kungörelsen (1973:962) om ändring i statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m.;

0 av 5 paragrafer (0 %) har ändrats i /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:964) med övergångsbestämmelser till kungörelsen (1973:962) om ändring i statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m.; sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:964) med övergångsbestämmelser till kungörelsen (1973:962) om ändring i statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m.; .