Lag (1973:98) om inskrivningsregister

1 av 11 paragraf (9 %) har ändrats i lag (1973:98) om inskrivningsregister sedan utfärdandet (t.om. SFS 1995:1321). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1973:98) om inskrivningsregister upphävdes 2000-07-01 genom SFS 2000:226


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


3 §

  Om inskrivning i inskrivningsregister gäller 19--23 kap.
jordabalken, i den mån ej annat följer av denna lag. Därvid äger bestämmelserna om fastighetsbok och tomträttsbok motsvarande tillämpning på inskrivningsregister.

I fråga om inteckningar som är registrerade i pantbrevsregistret enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister får regeringen föreskriva att anteckningar om innehav av pantbrev får tas bort från inskrivningsregistret på annat sätt än som följer av första stycket.

Regeringen får vidare föreskriva att ändring av namn- och adressuppgifter i anteckningar om innehav av pantbrev eller vilandebevis får införas i inskrivningsregistret på annat sätt än som följer av första stycket. Lag (1995:1321)

Whoops, looks like something went wrong.