Lag (1973:981) om frihet från införselavgift

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i lag (1973:981) om frihet från införselavgift sedan utfärdandet (t.om. SFS 1984:356). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1973:981) om frihet från införselavgift upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1070


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


1 §

  Sker förtullning av vara under sådana omständigheter som för tullpliktig vara medför tullfrihet enligt 5 a, 7, 8, 11 eller 12 §, 13 § 1 eller 14 § tullförordningen (1973:979) skall, i den mån regeringen förordnar, ej heller utgå skatt eller annan införselavgift för varan.

Bestämmelser om frihet från införselavgift som avses i lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar finns i nämnda lag.
Lag (1984:356)

2 §

  Bestämmelserna i tullförordningen (1973:979) om industrirestitution, handelsrestitution, reducerad restitution och, i den mån regeringen förordnar, särskild restitution har motsvarande tillämpning i fråga om skatt och annan införselavgift som betalas till tullmyndighet vid förtullning, om återbäring av avgiften ej kan medges i annan ordning. Därvid gäller ej förordnande om inskränkning i restitutionsrätten som regeringen meddelat med stöd av 4 § samma förordning. Lag (1978:70)