Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:1020) om inventering av landets förråd av vissa livsmedel m.m.

1 av 6 paragraf (17 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1974:1020) om inventering av landets förråd av vissa livsmedel m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1980:737). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:1020) om inventering av landets förråd av vissa livsmedel m.m. upphävdes 1993-01-01 genom SFS 1992:1668


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


5 §

  har upphävts genom förordning (1980:737)