Lag (1974:1021) om utbetalning av pristillägg på kött

0 av 5 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (1974:1021) om utbetalning av pristillägg på kött sedan utfärdandet.

Lag (1974:1021) om utbetalning av pristillägg på kött upphävdes 1991-07-01 genom SFS 1990:615


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1974:1021) om utbetalning av pristillägg på kött .