Lag (1974:1036) med instruktion för riksdagens revisorer

0 av 19 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (1974:1036) med instruktion för riksdagens revisorer sedan utfärdandet.

Lag (1974:1036) med instruktion för riksdagens revisorer upphävdes 1987-07-01 genom SFS 1987:518


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1974:1036) med instruktion för riksdagens revisorer .
Whoops, looks like something went wrong.