Lag (1974:1037) med instruktion för Valprövningsnämnden

2 av 8 paragrafer (25 %) har ändrats i lag (1974:1037) med instruktion för Valprövningsnämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:780). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1974:1037) med instruktion för Valprövningsnämnden upphävdes 2013-01-01 genom SFS 2012:880


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


7 §

  Av nämnden beslutade ersättningar betalas ut av Riksdagsförvaltningen. Lag (2011:780)

8 §

  Särskilda föreskrifter om arvoden till Valprövningsnämndens ordförande, dennes ersättare, ledamöter och suppleanter finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.
Lag (2000:549)

Whoops, looks like something went wrong.