Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m. sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m. .