Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:125) om löneplansbeteckningar och lönegradsnummer för statligt reglerade tjänster m.m.

0 av 3 paragrafer (0 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1974:125) om löneplansbeteckningar och lönegradsnummer för statligt reglerade tjänster m.m. sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:125) om löneplansbeteckningar och lönegradsnummer för statligt reglerade tjänster m.m. upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1090


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts kungörelse (1974:125) om löneplansbeteckningar och lönegradsnummer för statligt reglerade tjänster m.m. .