Lag (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina;

0 av 1 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina; sedan utfärdandet.

Lag (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina; upphävdes 1988-07-01 genom SFS 1986:985


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina; .