Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:397) om överförande av vissa uppgifter från postbanken till Sveriges Riksbank

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:397) om överförande av vissa uppgifter från postbanken till Sveriges Riksbank sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:397) om överförande av vissa uppgifter från postbanken till Sveriges Riksbank upphävdes 1987-07-01 genom SFS 1987:283


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:397) om överförande av vissa uppgifter från postbanken till Sveriges Riksbank .
Whoops, looks like something went wrong.