Cirkulär (1974:450) till vissa statsmyndigheter om målen för den statliga kulturpolitiken

0 av 0 paragrafer har ändrats i cirkulär (1974:450) till vissa statsmyndigheter om målen för den statliga kulturpolitiken sedan utfärdandet.

Cirkulär (1974:450) till vissa statsmyndigheter om målen för den statliga kulturpolitiken upphävdes 1997-08-15 genom SFS 1997:662


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i cirkulär (1974:450) till vissa statsmyndigheter om målen för den statliga kulturpolitiken .
Whoops, looks like something went wrong.