Kungörelse (1974:465) om tillämpning av lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden

1 av 5 paragraf (20 %) har ändrats i kungörelse (1974:465) om tillämpning av lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden sedan utfärdandet (t.om. SFS 1981:1058). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1974:465) om tillämpning av lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:964


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


3 §

  I fråga om parts, ställföreträdares eller ombuds rätt till ersättning för resa och uppehälle i samband med sammanträde i mål enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden äger bestämmelserna om beräkning av ersättning av allmänna medel till vittne motsvarande tillämpning. Förordning (1981:1058)