Cirkulär (1974:467) till hovrätterna och tingsrätterna om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden samt för domar, utslag och slutliga beslut

0 av 0 paragrafer har ändrats i cirkulär (1974:467) till hovrätterna och tingsrätterna om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden samt för domar, utslag och slutliga beslut sedan utfärdandet.

Cirkulär (1974:467) till hovrätterna och tingsrätterna om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden samt för domar, utslag och slutliga beslut upphävdes 1987-06-01 genom SFS 1987:192


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i cirkulär (1974:467) till hovrätterna och tingsrätterna om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden samt för domar, utslag och slutliga beslut .