Lag (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i lag (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2004:806). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m. upphävdes 2011-01-01 genom SFS 2010:1218


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 §

  Staten, landsting och kommun erhåller ersättning från sjukför- säkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för rådgivning som lämnas i födelsekontrollerande syfte eller om abort eller sterilisering. Lag (1993:1655)

4 §

  Ersättning enligt denna lag för rådgivning och i anslutning därtill utlämnade preventivmedel utges av Försäkringskassan.

Om ersättning för resekostnader i samband med rådgivning enligt denna lag finns föreskrifter i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor. Lag (2004:806)