Lag (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (1974:579) om handläggningen av nådeärenden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1502). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  Nådeärenden prövas av regeringen enligt 12 kap. 9 § första stycket regeringsformen. Lag (2010:1423)

2 §

  Om det finns särskild anledning, ska regeringen, innan den avgör ett nådeärende, inhämta ett yttrande från Högsta domstolen eller, i mål där regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet är sista instans, från Högsta förvaltningsdomstolen. Lag (2010:1502)