Förordning (1974:591) om skyldighet för statlig myndighet att anlita Riksbanken eller Postgirot

5 av 6 paragrafer (83 %) har ändrats i förordning (1974:591) om skyldighet för statlig myndighet att anlita Riksbanken eller Postgirot sedan utfärdandet (t.om. SFS 1992:266). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1974:591) om skyldighet för statlig myndighet att anlita Riksbanken eller Postgirot upphävdes 1994-03-01 genom SFS 1994:14


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


1 §

  Denna förordning gäller i fråga om medel som förvaltas av statlig myndighet eller annat statligt organ. Förordning (1977:383)

2 §

  Kontanta medel som inte behövs för omedelbart förestående utbetalning skall, om något annat inte har föreskrivits, vara insatta på statsverkets checkräkning i Riksbanken, på postgirokonto eller, efter beslut av regeringen i varje särskilt fall, på räkning i annan bank än Riksbanken. Förordning (1992:266)

3 §

  Om inte annat har föreskrivits, skall betalningar till och från staten ske över postgiro. Förordning (1992:266)

5 §

  Om anlitandet av en annan betalningsförmedlare än Postgirot innebär att en myndighet får ränteinkomster skall dessa levereras in till inkomsttitel på statsbudgeten. Förordning (1992:266)

6 §

  Riksrevisionsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1992:266)