Kungörelse (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

2 av 6 paragrafer (33 %) har ändrats i kungörelse (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:934). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


3 §

  Länsstyrelsen får besluta att förelägga den uppgiftsskyldige att lämna föreskrivna uppgifter. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Frågan om att döma ut vitet prövas av länsstyrelsen.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:934)

5 §

  har upphört att gälla genom förordning (1980:736)