Kungörelse (1974:804) om viss uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

1 av 8 paragraf (13 %) har ändrats i kungörelse (1974:804) om viss uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja sedan utfärdandet (t.om. SFS 1980:970). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1974:804) om viss uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja upphävdes 1991-07-01 genom SFS 1991:1100


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


7 §

  har upphävts genom förordning (1980:970)

Whoops, looks like something went wrong.