Kungörelse (1974:886) om ikraftträdande av lagen (1974:885) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1974:886) om ikraftträdande av lagen (1974:885) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt sedan utfärdandet.

Kungörelse (1974:886) om ikraftträdande av lagen (1974:885) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt upphävdes 1994-01-01 genom SFS 1993:1278


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1974:886) om ikraftträdande av lagen (1974:885) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt .
Whoops, looks like something went wrong.