Lag (1974:897) om riksmätplatser m.m.

0 av 10 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (1974:897) om riksmätplatser m.m. sedan utfärdandet.

Lag (1974:897) om riksmätplatser m.m. upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1989:164


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1974:897) om riksmätplatser m.m. .