Förordning (1974:899) om riksmätplatser m. m.

5 av 6 paragrafer (83 %) har ändrats i förordning (1974:899) om riksmätplatser m. m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1983:639). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1974:899) om riksmätplatser m. m. upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1989:526


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


1 §

  Ärenden om utseende av riksmätplatser bereds av statens mät- och provråd. Förordning (1983:639)

2 §

  Statens mät- och provråd meddelar allmänna råd för verksamheten vid riksmätplats.

Riksmätplats skall på begäran lämna rådet upplysningar om sin verksamhet och även i övrigt bereda rådet tillfälle att göra sig underrättad om denna. Förordning (1983:639)

3 §

  Frågor om auktorisation enligt 4 § lagen (1974:897) om riksmätplatser m. m. prövas av statens mät- och provråd.

Ansökan om auktorisation skall vara skriftlig. Förordning (1983:639)

4 §

  Statens mät- och provråd meddelar närmare föreskrifter för verksamheten vid auktoriserad mätplats som ej är statlig myndighet och utövar tillsyn över verksamheten. I övrigt tillämpas 2 § andra stycket på sådan mätplats.

I fråga om verksamheten vid auktoriserad mätplats som är statlig myndighet tillämpas 2 §. Förordning (1983:639)

5 §

  Auktoriserad mätplats skall betala kostnaden för auktorisationen enligt vad statens mät- och provråd efter samråd med riksrevisionsverket föreskriver. Förordning (1983:639)