Förordning (1974:936) om tillsyn över fondbolag och aktiefonder m.m.

3 av 8 paragrafer (38 %) har ändrats i förordning (1974:936) om tillsyn över fondbolag och aktiefonder m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1988:979). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1974:936) om tillsyn över fondbolag och aktiefonder m.m. upphävdes 1991-01-01 genom SFS 1990:1123


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


2 §

  Bankinspektionen utövar tillsyn med ledning av handlingar, som fondbolag enligt denna förordning skall sända över till inspektionen, och upplysningar, som inspektionen inhämtar vid undersökning hos bolaget eller på annat sätt.

Undersökning hos fondbolag skall äga rum när bankinspektionen anser det behövligt eller regeringen förordnar om det. Förordning (1980:1003)

7 §

  har upphävts genom förordning (1988:979)

8 §

  Regeringen bemyndigar bankinspektionen att, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från kravet enligt 6 § första stycket aktiefondslagen (1974:931) på visst lägsta aktiekapital för fondbolag.
Förordning (1980:1003)