Förordning (1975:1129) om expeditionsavgift vid centralnämnden för fastighetsdata

2 av 6 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (1975:1129) om expeditionsavgift vid centralnämnden för fastighetsdata sedan utfärdandet (t.om. SFS 1984:921). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1975:1129) om expeditionsavgift vid centralnämnden för fastighetsdata upphävdes 1987-07-01 genom SFS 1987:452


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-27


1 §

  Denna förordning tillämpas på expeditioner som framställs och expedieras av centralnämnden för fastighetsdata.

Förordningens bestämmelser om avgift gäller inte expeditioner som framställs och expedieras enligt särskilda bestämmelser om rätt för centralnämnden för fastighetsdata att inom sitt verksamhetsområde bedriva avgiftsbelagd verksamhet. Förordning (1984:921)

4 §

  Bestämmelserna i 8 § expeditionskungörelsen (1964:618) om frihet från expeditionsavgift gäller i tillämpliga delar i fråga om avgift enligt denna förordning. Den som har rätt att erhålla expedition utan avgift äger endast om särskilda skäl föreligger rätt att avgiftsfritt utfå mer än ett exemplar av denna. Lag (1982:465)