Förordning (1975:1369) om undantag från ansvar enligt 21 kap. brottsbalken

0 av 0 paragrafer har ändrats i förordning (1975:1369) om undantag från ansvar enligt 21 kap. brottsbalken sedan utfärdandet.

Förordning (1975:1369) om undantag från ansvar enligt 21 kap. brottsbalken upphävdes 1987-06-01 genom SFS 1987:187


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (1975:1369) om undantag från ansvar enligt 21 kap. brottsbalken .