Förordning (1988:1066) om uppbörd m.m. av fordonsskatt på utländska fordon

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i förordning (1988:1066) om uppbörd m.m. av fordonsskatt på utländska fordon sedan utfärdandet (t.om. SFS 1993:1029). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1988:1066) om uppbörd m.m. av fordonsskatt på utländska fordon upphävdes 1999-07-01 genom SFS 1999:506


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-05-28


1 §

  Tullmyndighet prövar fråga som avses i 8 § tredje stycket lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon. Generaltullstyrelsen prövar fråga som avses i 17 § lagen. Förordning (1993:1029)