Lag (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet

1 av 8 paragraf (13 %) har ändrats i lag (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet sedan utfärdandet (t.om. SFS 1996:1556). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet upphävdes 2003-05-01 genom SFS 2002:574


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


1 §

  På fordonsområdet skall nationell typbesiktning, registreringsbesiktning av hela fordon, kontrollbesiktningar och andra slag av nationella besiktningar beträffande fordon utföras av de besiktningsorgan som anges i 2 §. Lag (1996:1556)