Lag (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i lag (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1380). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-05-28


1 §

  Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Luxemburg undertecknade den 14 oktober 1996 ska gälla som lag här i landet i den lydelse detta har genom det tilläggsprotokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 7 september 2010. Även det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta samt den skriftväxling såsom den framgår av bilagan till denna lag och som utgör en del av avtalet ska gälla som lag här i landet.

Avtalets, protokollets och skriftväxlingens innehåll framgår av bilaga till denna lag. Lag (2010:1460)

3 §

  Har upphävts genom lag (2011:1380)