Lag (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen

1 av 6 paragraf (17 %) har ändrats i lag (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:714). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-20


6 §

  Om det behövs för att ett beslut enligt denna lag ska kunna verkställas, får regeringen eller en myndighet som avses i 2 § första stycket begära biträde av Polismyndigheten. En sådan begäran ska ange vilka åtgärder som behövs. Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs. Lag (2014:714)