Lag (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund

0 av 1 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund .