Förordning (2000:152) med instruktion för Flygplatsnämnden

0 av 12 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2000:152) med instruktion för Flygplatsnämnden sedan utfärdandet.

Förordning (2000:152) med instruktion för Flygplatsnämnden upphävdes 2005-01-01 genom SFS 2004:1131


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2000:152) med instruktion för Flygplatsnämnden .