Förordning (2000:158) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan

0 av 14 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2000:158) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan sedan utfärdandet.

Förordning (2000:158) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan upphävdes 2011-07-01 genom SFS 2011:536


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2000:158) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan .