Förordning (2000:209) om ledamöter i styrelserna för Första-Fjärde AP-fonderna

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i förordning (2000:209) om ledamöter i styrelserna för Första-Fjärde AP-fonderna sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:527). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-28


1 §

  Förslag på ledamöter i Första-Fjärde AP-fondernas styrelser enligt 3 kap. 3 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) lämnas av följande organisationer.

Organisationer          Antal
            ledamöter
Landsorganisationen i Sverige      4
Tjänstemännens Centralorganisation    3
Sveriges Akademikers Centralorganisation  1
Svenskt Näringsliv        4
Organisationer som företräder arbetsgivare som inte är anslutna till Svenskt Näringsliv, enligt vad regeringen särskilt
beslutar          1
Sveriges Kommuner och Landsting      3
Förordning (2007:527)