Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

0 av 23 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal sedan utfärdandet.

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal upphävdes 2005-04-01 genom SFS 2005:59


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal .