Förordning (2000:3) om gränstullsamarbete med Finland

2 av 13 paragrafer (15 %) har ändrats i förordning (2000:3) om gränstullsamarbete med Finland sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:294). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-23


5 §

  Tullverket får i samråd med behörig finsk tullmyndighet fördela tullförvaltningarnas uppgifter i fråga om gränstullsamarbetet.

I sådant hänseende får beslutas
   1. att svensk tullpersonal skall utöva tulltjänst för svensk räkning inom kontrollzon på finskt territorium,
   2. att svensk tullpersonal skall utöva tulltjänst för finsk räkning inom kontrollzon på svenskt eller finskt territorium,
   3. att finsk tullmyndighet eller finsk tullpersonal skall utöva tulltjänst för finsk räkning inom kontrollzon på svenskt territorium samt
   4. att finsk tullmyndighet eller finsk tullpersonal skall utöva tulltjänst för svensk räkning inom kontrollzon på svenskt eller finskt territorium. Förordning (2004:216)

11 §

  Det som sägs i 4 kap. 1 § tullförordningen (2016:287) om bistånd av Polismyndigheten ska gälla på svenskt territorium även när det är fråga om utövande av tulltjänst för finsk räkning. Det gäller oavsett om tjänsten utövas av svensk eller finsk tullpersonal. Förordning (2016:294)