Förordning (2000:4) om ansökan om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder inom jordbruket m.m.

1 av 2 paragraf (50 %) har ändrats i förordning (2000:4) om ansökan om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder inom jordbruket m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2000:136). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-24


2 §

  I fråga om sådant stöd som avses i 1 § utövar Jordbruksverket den centrala tillsynen och kontrollen.

Länsstyrelsen utövar den närmare tillsynen och kontrollen inom länet.

Jordbruksverket får föreskriva att det skall tas ut en avgift för tillsynen samt bestämma avgiftens storlek.
Förordning (2000:136)