Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling sedan utfärdandet (t.om. SFS 2005:1119). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1100


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-23


1 §

  De tröskelvärden som anges i euro i 2-5 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall motsvaras av följande belopp i svenska kronor.

euro      kronor
 200 000    1 826 000
 400 000    3 653 000
 600 000    5 480 000
 750 000    6 850 000
5 000 000    45 670 000
Förordning (2005:1119)

2 §

  De tröskelvärden som anges i särskilda dragningsrätter (sdr) i 2-5 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall motsvaras av följande belopp i svenska kronor.

sdr     kronor
 130 000    1 253 000
 200 000    1 928 000
 400 000    3 856 000
5 000 000    48 211 000
Tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrätter gäller endast för varu- eller tjänsteupphandling enligt 2 och 5 kap. lagen om offentlig upphandling som görs av statliga myndigheter.
Förordning (2005:1119)