Förordning (2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användning av samiska, finska och meänkieli

0 av 5 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användning av samiska, finska och meänkieli sedan utfärdandet.

Förordning (2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användning av samiska, finska och meänkieli upphävdes 2010-01-01 genom SFS 2009:1299


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användning av samiska, finska och meänkieli .