Förordning (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

0 av 16 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer sedan utfärdandet.

Förordning (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer upphävdes 2013-01-01 genom SFS 2011:65


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer .